Speak Softly Gently

Speak Softly Gently

Title: Speak Softly Gently (2019)
Size: 16″ x 20″
Method: Monoprint, Gold Pewter Leaf, Silk Thread
Price: 600.00 (not framed)